HOME

Barnesidens logo av maleren Odd K. Hauge.
Velkommen

til

Barnesiden

i Odd´s Hjørne

Delefoto i Hauges barneside.


Delefoto mellom Bravehost corner og hjørne hos web10.nu.Odd`s

Hjørne hos

web10.nu
(Danmark)

Bilde som spaltedeling


Skillefoto mellom Lyse og Tele2


Linjal mellom Tele2 og Geocities lenker.


bildeskille mellom Geocities og 50G.com kjeder.


Delings- bilde mellom 50G.com/szigg.net lenkene.Szigg.net - Web Directory

Liten logo med url til påfuglsiden i Odd`s Hjørne.

Odd´s Hjørne

hos One.com

Fotoskille i barnesiden av OK Hauge hos home.no.

Hallo alle sammen!

Barnas undervises i galleriet.

Er dere klar for en gjettekonkurranse ?

De første spørsmålene er tilknyttet maleriet med tittel: From a Norwegian Attic i galleri Odd´s Eye og de siste har tilknytning til arbeidsmetoder , maleren av maleriet har brukt eller bruker.

Spørsmålene:

1.
Tror dere maleren av dette maleriet benyttet de samme penslene i sin rosemalingen på lerretet/maleriet, som en av rosemalerne brukre da han rosemalte tre av objektene?
2.
Dette maleriet har vært utstilt på to jurierte
utstillinger. Kan dere gjette hvilke utstillinger og hvilke år?
3.
Hadde maleriet den innrammingen på utstillingene, som dere ser her i Minigalleriet?
4.
Ble maleriet utstilt med samme tittel som det nå har her i Gallery Odd´s Eye?
5.
Har et av de andre to bilene, som vises på samme galleriside, som dette omtalte maleri, også vært utstilt på en juriert utstilling?
6.
Hvor mange forskjellige materialer gjetter dere finnes i objektene som er malt? Tøyfiller, strikket og vevet tøy, åkle etc. kan regnes som et materiale dvs. tøy.
7.
Tror dere maleren her mener å ha benyttet, en for seg, vanlig oppstilling for stilleben maling?
8.
Tror dere maleren også har benyttet en vanlig form for lyskilde, for å belyse objektene?
9.

Har maleren laget noen av de tingene han her har malt?
10.
Sto maleriet oppført med samme pris på de to jurierte utstillingene det deltog i?
11.
Har maleren tatt med et objekt for å tidfeste maleriet eller for å knytte det opp mot en markant begivenhet i tiden?
12.
Har bildet vært vist eller omtalt i noen aviser?
13.
Har maleriet høstet kritikk fra kritiker?
14.
Rosemaleren, som har rosemalt tre av objektene i maleriet, er blitt tegnet av en tidligere kjent kunstner fra Stavanger, kan du gjette kunstnerens navn?
15.
Hvor mange farger hadde maleren utlagt på sin palett da han malte maleriet, var det 5, 10 eller 15 farger?
16.
Har maleren eksperimentert med enkaustikk maleri og fremstilling av vannfarger?
17.
Har maleren laget sine egne limer, grunderinger, lakker, medier og revet sine egne oljefarger?

Svarene finner du i Odd`s Hjørne hos web10.nu