HOME

Eldre teller fra home.no

Velkommen

Logo for maleren/ingeni?ren Odd K. Hauge.

Min lyse side  hos One.com

Mine sider "online", som jeg bruker å kalle

 "Odd`s Hjørne/Corner". 


Blomster som fotomotiv av Odd K. Hauge.

Fotokommentar: Fra grusen i oppkjørselen til side på Odd `s  Hjørne.

Kjeder/ lenker (Links) til noen av Odd K. Hauge`s

mest besøkte hjørner/corners:

Hjørnet  hos web10.nu har mest Engelsk tekst, fordi siden startet i USA.

 • Hovedsiden har anvisning til frie program.
 •  Skinn til Easy Note og nedlasting for selve "notis"- programmet. I denne "notisboken" kan en også insette foto.
 • Oljemaling dvs. olje malings tips.
 • Akvarellmaling dvs akvarell malings tips.
 • Bildene, fotografert av meg, er gratis for privat bruk.
 • Lesestoffet, i mitt Danske hjørne hos web10.nu, er gratis.
 • Spisested tipsene er derimot noe dyre ; o ).
 • (The Black Sheep in Family Five lanserte herover en av sine typiske spøker).

Lenker til Odd`s hjørner,  med mest Norsk tekst

 • Gallerivegger (3 små) Angående juleutstillingen, 2009, i Egersund. 
 • Besvarelsene for spørsmålene på barnesiden i Odd`s Hjørne.
 • Spørsmål på barnesiden i Odd`s hjørne
 • Bildene : titler, størrelser og priser vedrørende  ovennevnte utstilling.
 • Film og foto av Odd K. Hauge
 • Galleri - Mer om bildetemaer, om maleren osv., angående juleutstillingen i  Egersund.
 • Maletips - Fargeblanding eller kuriositet av journalist  Vinmun.
 • Odd i Odhelis  desember 2009. Note av journalisten i Familien på Fem.
 • Odd K. Hauge Maleren omtales her av journalist Vinmun.
 • Saluttside hvor det avfyres en "hestesalutt" for noen som har gitt flott servis.
 • Serigrafi - Hauges tusjtegninger av Jærmotiv som serigrafi.
 • Tagging og betraktninger av maleri i  Berlin. 
OBS
Skulle det her dukke opp en del mystiske (?), så se om de ikke  står istedenfor  aa  eller  o med strek over.
Mine webside programmer lager ofte krøll med de norske bokstavene her nevnt over.
   

Valid HTML 4.01 Transitional

free counters