Hauge´s tusjtegninger, av Jærmotiv, som serigrafi

Det var I 1989

En av mine elever, på Time & Hå Friundervisning, spurte om det var I orden at han laget noen trykk av tusj tegningene jeg hadde vist dem. Han var medeier I bedriften M & A TJEMSLAND ANS.
Slik gikk det til at minst 7 av mine tusjtegninger, med Jærmotiv, ble utgitt som serigrafier. Her over vises 5 av de 7 jeg selv har. Jeg mener at det ble gjort noen prøvetrykk og siden ble det trykket relativt små serier på 10 eller 18 stk av hvert motiv.

Året før skulle 9 av mine akvareller, utført I blått, også de med Jærmotiv, trykkes på tallerkener og utgis til inntekt for Bryne Fotballklubb. Jeg fikk se et prøvetrykk, men prosjektet ble ikke gjennomført. Jeg velger å tro at det var feil farve (Vikings blåfarve) som var årsaken
;0). Heia BRYNE!

Her under vises, som en kuriositet, fem av de ni akvarellene jeg foreslo til “fotball prosjektet”,
for 21 år siden. Motivene er fra Mølledammen på Bryne, fra Grødaland, Orre og Tinghau.
Fotball-pletter by Odd K. Hauge

Oppdrag fra Statens vegvesen Rogaland

Broen var under bygging da jeg ble spurt om å lage et maleri av den, som kunne trykkes på teskjorter.
Jeg «hadde» altså den uferdige broen, pluss teknisk tegning av den, da jeg malte maleriet.
Jeg syntes det var et interessant “prosjekt”.